INFIS – PRZYJĘCIE SUROWCA I PASTERYZACJA

Stacje przyjęcia surowca 

Nasze stacje przyjęcia dzięki zastosowaniu bardzo precyzyjnego oprzyrządowania gwarantują najwyższą dokładność pomiarów odbieranego surowca i wyposażone są w:

 • pompę z wirnikiem elastycznym o wydajności do 30.000 l/h
 • pomiar w przepływie i sumowanie ilości dostarczanego surowca
 • pomiar temperatury
 • wyświetlacz lcd do podglądu wszystkich parametrów
 • archiwizację danych w pamięci jednostki sterującej z możliwością ich transmisji do innych jednostek
 • wydruk zestawień zbiorczych, paragonów
 • programowanie min/max temperatury przyjmowanego surowca
 • odbiór mleka z kilku zbiorników cysterny jednocześnie przy wykorzystaniu nowoczesnego układu zapobiegającego napowietrzaniu się mleka w czasie odbioru
 • automatyczne mycie instalacji w systemie zamkniętym typu CIP
 • automatyczny pobór surowca na potrzeby prób z ręczną lub automatyczną wymianą pojemników na próbki
 • pomiar pH odbieranego mleka

Linia do pasteryzacji mleka

konstrukcja naszych pasteryzatorów pozwala zwiększyć efektywność wymiany ciepła do 98%.

W skład linii pasteryzacji mleka wchodzą:

 • instalacja pasteryzująco-schładzająca
 • separator oddzielający śmietankę
 • urządzenie normalizujące
 • odgazowywacz
 • zbiorniki magazynujące
 • schładzacz płytowy do śmietanki