POLITYKA JAKOŚCI

Aby zapewnić najwyższy poziom jakości oferowanych rozwiązań Organizacja wdrożyła System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015, a Prezes Zarządu przyjął do realizacji Politykę Systemu Zarządzania Jakością obowiązującą każdego pracownika i współpracownika INFIS Company Sp. z o.o. Sp. k..

Najwyższy poziom jakości oferowanych rozwiązań pragniemy zapewnić poprzez:
  • Rozpoznawanie nowych wymagań klientów i jak najlepsze spełnianie ich oczekiwań,
  • Maksymalizację zadowolenia Klientów,
  • Zapewnianie wysokiego poziomu jakości we wszystkich obszarach objętych Systemem Zarządzania Jakością,
  • Przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych i innych,
  • Spełnianie mających zastosowanie wymagań, do których organizacja się zobowiązała,
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • Ciągłe podnoszenie świadomości jakościowej oraz kompetencji pracowników i współpracowników, przy uwzględnieniu ich predyspozycji, umiejętności i wykształcenia, poprzez szkolenie w zakresie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
  • Rzetelne informowanie pracowników o celach firmy, postępie technicznym i organizacyjnym, przedsięwzięciach i osiągnięciach w tym zakresie, jako zachęta do ciągłej poprawy Systemu Zarządzania Jakością,
  • Zapewnienie odpowiednich środków finansowych, technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych dla realizacji polityki i celów Systemu Zarządzania Jakością.

Prezes Zarządu INFIS Company Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje wszystkich pracowników do stosowania niniejszej Polityki Systemu Zarządzania Jakością.

WDRAŻAMY WYSOKIE NORMY DLA CIEBIE

Jak wszystkim wiadomo certyfikacja ISO narzuca najwyższe normy które dana firma starająca się o certyfikat powinna spełniać. Spełniliśmy wymogi najtrudniejszych z nich po to aby nasi przyślij klienci byli pewni jakości naszego produktu.

Nasza Praca

Podczas produkcji linii spełnienie wyżej wymienionych norm powoduje to iż nasza praca czyni potencjalnych Klementów szczęśliwszymi nie obawiającymi się o jakiekolwiek problemy, a nas usatysfakcjonowanym wykonawcą mogącym cieszyć się swoją pracą.